Enkele weken geleden ging een aantal bestuurders, directeuren, (project)managers en teamleiders bij ons op kantoor met elkaar in gesprek over Persoonsgerichte Zorg. Vanuit Het Zorg Domein zien we dat de omslag naar Persoonsgerichte Zorg meer omvat dan over het algemeen wordt aangenomen. Daarom organiseerden wij deze kennissessie.

Johan Groen van Crabbehoff vertelt over hun aanpak

Na een presentatie over de achtergrond en betekenis van Persoonsgerichte Zorg, volgde toelichting op de rol en eisen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Johan Groen van de Protestantse Zorggroep Crabbehoff ging in op hoe zij het binnen hun organisatie hadden aangepakt. Crabbehoff is enkele jaren geleden al gestart met de omslag naar Persoonsgerichte Zorg en zij plukken steeds meer de vruchten hiervan. De kwaliteit van zorg is verbeterd net als de tevredenheid onder cliënten en medewerkers. In subgroepjes is daarna gebrainstormd over hoe de persoonsgerichte zorg vorm gegeven kan worden, vanuit visie naar de dagelijkse praktijk.

Najaarssessie

In de nazomer organiseren we deze sessie opnieuw.

Nu al Inschrijven? Dat kan via info@hetzorgdomein.nl.