Afbeeldingsresultaat voor whole person care

UITNODIGING

Kort geleden spraken we met een bestuurder over wat goede zorg is. Hij stelde dat hij de basis op orde zou hebben als er genoeg deskundige medewerkers zijn die de ADL-zorg kunnen verrichten en als er ook toezicht is op de huiskamers en de medicatieveiligheid is geborgd. De punten die hij noemt, zijn allemaal belangrijk. Persoonsgerichte Zorg vraagt daarnaast om een aanpassing van het handelen van de zorgmedewerkers en borging van het proces. Welke keuze(s) zijn nodig van u als bestuurder om hier goed invulling aan te geven?

Vier onderdelen

Persoonsgerichte Zorg is één van de pijlers van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. In het kwaliteitskader wordt Persoonsgerichte Zorg omschreven aan de hand van vier onderdelen: Compassie, Uniek zijn, Autonomie en Zorgdoelen. Uitgangspunt hierbij is dat wensen en behoeften van de cliënt voor alle medewerkers in alle omstandigheden leidend zijn. En dat gaat heel ver.

Blik op de toekomst

De zorg van morgen vraagt iets anders van organisaties en medewerkers dan de zorg van gisteren en vandaag. Onze gastspreker Johan Groen van Zorggroep Crabbehoff spreekt vanuit zijn rol als bestuurder over hoe zijn organisatie invulling geeft aan Persoonsgerichte Zorg. En hoe ze daar zijn gekomen. Uit zijn verhaal blijkt dat Persoonsgerichte Zorg ingrijpende gevolgen heeft voor een organisatie en dat het gaat om een volledig andere invulling van het werk. Voor de invoering van Persoonsgerichte Zorg zijn daarom krachtige bestuurders, directeuren en managers nodig.

Implementatie

Het verhaal van Johan Groen en enkele praktijkvoorbeelden helpen u verder op weg. En welke ervaringen heeft u zelf tot nu toe? We gaan in deze sessie leren van elkaar en zetten aan het einde van de dag de belangrijkste punten op een rij. We delen onze inzichten en ervaringen met elkaar en anderen via een white paper.

Programma

Afbeeldingsresultaat voor JOHAN GROEN

Johan Groen

Deelname

Uw aanwezigheid wordt zeer gewaardeerd. Heeft u inhoudelijke vragen of wilt u een nadere toelichting? Bel of mail gerust met Rob Uijterwaal, r.uijterwaal@hetzorgdomein.nl of 06 – 2280 1879.

Inschrijven

 

Meer informatie

  • Deze kennissessie is voor bestuurders en managers van zorgorganisaties
  • Datum: woensdag 22 mei 2019
  • Tijdstip: 13.00-16.30 uur
  • Locatie: Utrechtseweg 75 in Zeist
  • De kennissessie wordt afgesloten met een netwerkborrel