Vanuit Het Zorg Domein heeft Rob Uijterwaal als regiomanager Woerden a.i. gewerkt. De regio Woerden bestaat uit de verpleeghuizen Weddesteyn in Woerden en het Waterschapshuis in Kamerik. De opdracht liep van september 2018 tot 1 februari 2019. Inhoudelijk richtte de opdracht zich op “ervoor zorgen dat de intramurale locaties binnen de regio Woerden voldoen aan de kwaliteitseisen”. Het ging daarbij om zorginhoudelijke eisen en eisen rondom personele inzet. 

De heer Gert-Jan Waterink was als Directeur Careyn Utrecht West de opdrachtgever en contactpersoon. Op 9 november 2018 bezocht de IGJ het verpleeghuis Weddesteyn en concludeerde in haar rapportage dat voldaan werd aan alle getoetste normen. Mede op basis van deze rapportage is de IGJ aanwijzing gestopt. We interviewden Gert-Jan Waterink  na afloop van de opdracht.

Onze adviseur Rob Uijterwaal heeft net een opdracht bij jullie afgerond. Ik begrijp dat jullie al veel langer collega’s zijn. Kun je iets vertellen over de laatste opdracht? Hoe pakte Het Zorg Domein het aan?

Ik ken Rob al veel langer; we zijn oud-studiegenoten (Gezondheidswetenschappen) en treffen elkaar periodiek. Dit keer was Rob specifiek gevraagd voor Weddesteyn in Woerden en het Waterschapshuis in Kamerik. Na het vertrek van de manager beschouwde ik de betreffende verpleeghuizen als verwaarloosde organisaties. Rob moest het management op zich nemen en de organisatie in rustiger vaarwater krijgen.

    

Hoe zou u de toegevoegde waarde van Het Zorg Domein omschrijven?

Het gaat natuurlijk vooral om de kwaliteiten van de interim-manager zelf. Vanuit het verleden lagen er al heel lang contacten met Puls (nu samengevoegd met Het Zorg Domein – red.). In mijn vorige functie als bestuurder van Zorgspectrum heb ik via Puls al vaker een interim-manager ingehuurd. Nu is Puls overgegaan in Het Zorg Domein en dat is prima. Fijn dat Rob niet was veranderd ondanks dat hij nu werkzaam is bij een ander bedrijf. Voor mij is belangrijk dat ik een bureau en interim-manager tref die zonder al te veel uitleg begrijpt wat er nodig is. Het fijne aan het werken met Rob is dat hij goed weet hoe ‘de  hazen lopen’ binnen de intramurale zorg. Als opdrachtgever kon ik erop vertrouwen dat er op precies de goede onderwerpen geschakeld wordt met mij als opdrachtgever.

Hoe liepen de contacten?

Plezierig, informeel en makkelijk om te schakelen.

Wat is de grootste winst voor uw organisatie?

Dat Rob met zijn wijze van leidinggeven stimuleert dat het vertrouwen in de organisatie weer terugkeert. Hij is dagelijks te zien op de afdeling en gaat in gesprek met mensen. Hij ondersteunt ook de nieuwe managementstructuur. We zitten in de overgang; straks komt er een manager per maximaal 150 medewerkers; dat is nu nog een veel hoger aantal. Bij leidinggeven aan meer mensen ontstaan er hulpstructuren rondom managers die uiteindelijk niet werken. Rob vertegenwoordigt in zijn rol als nabije manager wat Careyn beoogt voor de toekomst.

Hoe verder?

Hij blijft op mijn shortlist staan voor managementopdrachten in de toekomst indien noodzakelijk. We willen de aanpak van persoonsgerichte zorg graag neerzetten binnen Careyn. We merkten binnen mijn regio dat de expertise over persoonsgerichte zorg bij Rob en zijn collega Frans Hoogland enorm groot is. Wellicht zullen we als Careyn daar nog verder gebruik van maken.

Beeldmateriaal: Weddesteyn, LinkedIn