Wekelijks doet Het Zorg Domein audits à la IGJ in de intramurale zorg en ook in de thuiszorg. We volgen daarbij de werkwijze van de inspectie en rapporteren ook in het door het IGJ gebruikte format. Op het thema persoonsgerichte zorg komen we bij veel organisaties vergelijkbare ontwikkelpunten tegen en we lezen er ook over in de rapportages van de IGJ.

 

Op woensdag 22 mei 2019 organiseren we voor bestuurders en managers de kennissessie: Wat is echt nodig voor Persoonsgerichte Zorg? Alle tips verzamelen we en werken we uit in een Whitepaper. Mocht u geïnteresseerd zijn in het ontvangen van onze Whitepaper, dan houden we u graag op de hoogte!

 

Tip 1. Werk zoveel mogelijk vanuit het perspectief ‘zoveel mogelijk als thuis’

Dat gaat niet alleen over de stoel, het kastje en de fotolijstjes maar vooral over: ‘hoe was het levensritme van iemand voordat hij verhuisde naar het verpleeghuis?’. Wat waren zijn (dagelijkse, wekelijkse) gewoontes, wensen en eigenaardigheden en wat zijn de mogelijkheden en beperkingen? Welke hulp kreeg hij van familie, anderen uit het netwerk, professionals en waarom? Wat moet daarvan worden voortgezet om na de verhuizing een zo fijn mogelijke dag en nacht te hebben, zoveel mogelijk als thuis?

 

Tip 2. Maak van de eerste 6 weken een gewenningsperiode voor bewoner/mantelzorgers en team/organisatie

Voer daarin meerdere gesprekken om te inventariseren wat er nodig is om zoveel mogelijk als thuis in de nieuwe woonsituatie van de cliënt te realiseren. Blijf kijken door de ogen van de cliënt die nu bewoner is geworden.

 

Tip 3. Gebruik in de gesprekken met de mantelzorgers een uitnodigende en motiverende gesprekvorm

Verbind verleden en heden bij de daginvulling / een fijne dag voor de bewoner en verleid hen hun relatie en activiteiten voort te zetten.

 

Tip 4. Verwerk alle gegevens in een assessment

Maak daarin onderscheid tussen:

  •  Levensgeschiedenis
  • Cliëntprofiel: wensen en behoeften, mogelijkheden en beperkingen
  • Zorgplan en behandelplan of multidisciplinair zorgplan – op basis van klinisch redeneren
  • Cliëntagenda / leefroute / zorg per dag plan = dagritme / zinvol de dag door

 

Tip 5. Houd een bewonersbespreking met het team

Doe dit ter voorbereiding van het eerste MDO en bij elk volgend MDO.

 

Tip 6. Draag zorg voor een ECD dat het primaire proces stuurt ondersteunt

Dit werkt beter dan een extra administratieve last of een zoekplaatje.

 

Tip 7. Maak heldere rapportage afspraken

Geef in het zorgplan aan hoe vaak waarop wordt gerapporteerd.

 

Tip 8. Bewaak de voortgang van het primaire proces zoveel mogelijk integraal

Bijvoorbeeld door een (wekelijkse) visite / afstemmingsoverleg in aanwezigheid van EVV, SO, psycholoog en andere disciplines indien nodig.

 

Tip 9. Maak ‘zinvol de dag door’ het centrale thema in het werkproces van het team

Plan niet alleen wie de pillen doet maar spreek vooral ook af wie met mevrouw De Vries gaat wandelen (als ze dat wil) of met meneer De Jong zijn fotoboek doorkijkt (als hij dat wil) en daarover dus rapporteert.

 

Tip 10. Draag zorg voor frequente, korte en praktische reflectiemomenten

Laat deze begeleiden door een professional en doe dit b.v. bij de overdracht of tijdens het koffiemoment.